KATEGORİLER
İndirim!

JSPS Sınavına Hazırlık Açıklamalı Soru Bankası

JSPS Sınavı için hazırlanmış tek kaynak…

(1 müşteri değerlendirmesi)

Fiyat: 500,0033.3% İNDİRİM

Miktar:
Ücretsiz Kargo

Açıklama

Yazar                                                :               Doç.Dr.Mehmet ER

Kitap Kodu                                    :              ASK.2102

Sayfa Sayısı                                    :               560

İSBN                                                 :               9786057386380

Baskı Yılı                                        :              2024

YAYININ HİTAP ETTİĞİ KİTLE

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde görevli subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar…

YAYININ KAPSADIĞI SINAVLAR             

 • Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Sınavı
 • Sözleşmeli Astsubaylıktan Muvazzaf Astsubaylığa Geçiş Sınavı
 • Jandarma İhtisas Sınavı
 • Uzman Jandarma/Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa Geçiş Sınavı

YAYINDAKİ KONULAR

 • Türkçe ve Dil Bilgisi
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi İle Atatürkçülük
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Soruları
 • Genel Kültür ve Güncel Olaylar
 • Muhakeme Yeteneği (Mantık)
 • Coğrafya
 • 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu ile Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Yönetmeliği Soruları
 • 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun Soruları
 • 4678 Sayılı TSK İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ile Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği Soruları
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Soruları
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (Genel ve Özel Hükümler) Soruları
 • 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu Soruları
 • 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Soruları
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu İle Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmeliği Soruları
 • 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu İle 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik Soruları
 • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Yönetmeliği Soruları
 • 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu Soruları
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Soruları
 • 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Soruları
 • 5682 Sayılı Pasaport Kanunu ile Pasaport Yönetmeliği Soruları
 • 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Soruları
 • 6136 Sayılı Ateşli Silâhlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanun İle Ateşli Silâhlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun Uygulanmasını Gösteren 91/1779 Karar Sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik Soruları
 • 2521 Sayılı Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanun İle 2521 Sayılı Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Soruları
 • 5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun İle Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik Soruları
 • 6831 Sayılı Orman Kanunu
 • 4342 Sayılı Mera Kanunu ile Mera Yönetmeliği Soruları
 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Karayolları Trafik Yönetmeliği Soruları
 • 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Soruları
 • 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu Soruları
 • 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Soruları
 • 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun İle Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmelik Soruları
 • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu İle Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Soruları
 • 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu
 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu İle Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Soruları
 • 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu İle Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Soruları
 • 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu İle Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik Soruları
 • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu Soruları
 • 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanların Korunmasına Dair Yönetmelik Soruları
 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu Soruları
 • 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Soruları
 • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Soruları
 • 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ile 3621 Sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Soruları
 • 3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun İle Haşhaşın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satın Alınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik Soruları
 • 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Soruları
 • 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun İle Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Soruları
 • 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu Soruları
 • 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun İle Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Soruları
 • 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Soruları
 • 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun İle Suç Gelirinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Yönetmelik Soruları
 • 3091 Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun İle Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik Soruları
 • Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği Soruları
 • Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Soruları
 • Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bulanlara, Haber Verenlere ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye İle İlgili Yönetmelik Soruları
 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Soruları
 • Adli Kolluk Yönetmeliği Soruları
 • Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği Soruları
 • Suç Eşyası Yönetmeliği Soruları
 • Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Soruları
 • Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin, Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Soruları
 • Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Soruları
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Soruları
 • Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik Soruları
 • İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik Soruları
 • Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği Soruları
 • Kabul ve Barınma Merkezleri İle Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İletilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik Soruları
 • İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurlarının Korunması Hakkında Yönetmelik Soruları
 • Geçici Koruma Yönetmeliği Soruları
 • 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Soruları
 • 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ile Su Ürünleri Yönetmeliği Soruları
 • 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmelik Soruları
 • 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Soruları
 • 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ile Karayolları Taşıma Yönetmeliği Soruları
 • 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Soruları
 • 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun Soruları
 • 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Soruları
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Soruları
 • 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun  Soruları
 • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Soruları
 • 30224 Sayılı Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Soruları
 • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Soruları
 • Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik Soruları
 • Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik Soruları
 • Sınır Yönetimi Alanında Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyon Hakkında Yönetmelik Soruları
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Soruları
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin Hizmet Esasları Hakkında Yönetmelik Soruları
 • 2 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi) Soruları
 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Soruları
 • 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Soruları
 • 3497 Sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun İle Yönetmeliği Soruları

TANITIM İÇİN TIKLAYINIZ

JSPS Sınavına Hazırlık Açıklamalı Soru Bankası için 1 değerlendirme

 1. admin

  Seçim Kanununda yapılan değişiklik kitaplarımıza eklenmiş olup Nisan 2022 basımı kitaplarımız dağıtıma çıkmıştır.

Değerlendirme yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu alan güncellenecektir.

Bu alan güncellenecektir.