KATEGORİLER
İndirim!

JSPS Sınavına Hazırlık 7’li Set

JSPS sınavı için en güncel kitap. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan sınav duyurusundaki belirtilen ilgili maddeler ile kolluğu ilgilendiren maddeler bulunmaktadır. Ayrıca; kodlu sistemle konuları dinleme fırsatı…

(46 müşteri değerlendirmesi)

Fiyat: 1.600,0031.9% İNDİRİM

Miktar:
Ücretsiz Kargo Fırsat Ürünü

Açıklama

Kitp Adı JSPS Sınavına Hazırlık 7’li set
Kitap Yazarı Doç.Dr.Mehmet ER
Set Kodu ASK.2151
Sette Bulunan Kitap Kodları 2101-2102-2103-2104-2105-8101-6101
Baskı Yılı
Yayınevi ASK Yayınları

Kitap Kısa Tanıtım                              :            PDF İndir

SETİN İÇERİSİNDEKİ KİTAPLAR   :

 • Konu Anlatımı
 • Açıklamalı Soru Bankası
 • Açıklamalı 8 Deneme Testi
 • 5’li Deneme Testi
 • Doğru/Yanlış Soru Bankası
 • Genel Kültür ve Güncel Olaylar
 • Mülakata Hazırlık

YAYININ HİTAP ETTİĞİ KİTLE        :   Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde görevli subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş ile uzman onbaşılar…

YAYININ KAPSADIĞI SINAVLAR    :                 

 • Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Sınavı
 • Sözleşmeli Astsubaylıktan Muvazzaf Astsubaylığa Geçiş Sınavı
 • Jandarma İhtisas Sınavı
 • Uzman Jandarma/Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa Geçiş Sınavı

YAYINDAKİ KONULAR                                       : Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan sınav duyurusundaki belirtilen ilgili maddeler ile kolluğu ilgilendiren maddeler bulunmaktadır. Konuların sonundaki QR kodu okutarak derslerin anlatımlarını izleyebilirsiniz.

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK KONULARI

 • Türkçe ve Dil Bilgisi
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi İle Atatürkçülük
 • Coğrafya
 • Muhakeme Yeteneği (Mantık)
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Özeti

 İKİNCİ BÖLÜM

MÜŞTEREK KONULAR

 • 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu ile Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Yönetmeliği Özeti
 • 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanunun Özeti
 • 4678 Sayılı TSK İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ile Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin Özeti
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Özeti
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Özeti
 • 7201 Sayılı Tebligat Kanununun Özeti
 • 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun Özeti
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun Özeti
 • 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Özeti
 • 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Özeti
 • 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu Özeti
 • 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Özeti
 • 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunun Özeti
 • 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun İle Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmelik Özeti
 • 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu Özeti
 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Özeti
 • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Özeti
 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Karayolları Trafik Yönetmeliği Özeti
 • 30224 Sayılı Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Özeti
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmeliğinin Özeti
 • 2521 Sayılı Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
 • 6136 Sayılı Ateşli Silâhlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun Uygulanmasını Gösteren 91/1779 Karar Sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik
 • 2 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Özeti (Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi)
 • Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği Özeti
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin Hizmet Esasları Hakkında Yönetmelik Özeti

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

JANDARMA BRANŞI PERSONELİNİN KONULARI

 • 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu Özeti
 • 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Özeti
 • 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu İle 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmeliğinin Özeti
 • 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Özeti
 • 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Özeti
 • 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Özeti
 • 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu Özeti
 • 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmelik Özeti
 • 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Özeti
 • 6831 Sayılı Orman Kanununun Özeti
 • 4342 Sayılı Mera Kanununun Özeti
 • 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ile Karayolları Taşıma Yönetmeliği Özeti
 • 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Özeti
 • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu İle Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Özeti
 • 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Özeti
 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu İle Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Özeti
 • 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu İle Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Özeti
 • 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununun Özeti
 • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun Özeti
 • 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Özeti
 • 2872 Sayılı Çevre Kanununun Özeti
 • 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Özeti
 • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Özeti
 • 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ile 3621 Sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Özeti
 • 3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanununun Özeti
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Özeti
 • 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Özeti
 • 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun İle Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Özeti
 • 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu Özeti
 • 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Özeti
 • 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Özeti
 • 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun İle Suç Gelirinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Yönetmelik Özeti
 • 3091 Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanununun Özeti
 • 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun Özeti
 • 3497 Sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun İle Yönetmeliği Özeti
 • 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun Özeti
 • Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik Özeti
 • Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bulanlara, Haber Verenlere ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye İle İlgili Yönetmelik Özeti
 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Özeti
 • Adli Kolluk Yönetmeliği Özeti
 • Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği Özeti
 • Suç Eşyası Yönetmeliği Özeti
 • Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Özeti
 • Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Özeti
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Özeti
 • Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik Özeti
 • İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik Özeti
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Özeti
 • Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği Özeti
 • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Özeti
 • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve
 • Esaslar Hakkında Yönetmelik Özeti
 • Kabul ve Barınma Merkezleri İle Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik Özeti
 • İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurlarının Korunması Hakkında Yönetmelik Özeti
 • Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik Özeti
 • Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik Özeti
 • Geçici Koruma Yönetmeliği Özeti
 • Sınır Yönetimi Alanında Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyon Hakkında Yönetmelik Özeti
 • Genel Kültür ile Güncel Olaylar

NOT: Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin, Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Danıştay Onuncu Dairesinin 09/03/2017 tarihli ve Esas No:2012/1001; Karar No: 2017/1361 sayılı kararı ile bu Yönetmeliğin iptaline karar verilmiştir. Daha sonra Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 20/5/2019 tarihli ve Esas No: 2017/2123; Karar No: 2019/2471 kararı ile, Danıştay Onuncu Dairesinin 09/03/2017 tarihli ve Esas No: 2012/1001; Karar No: 2017/1361 sayılı iptal kararının onanmasına karar verilmiştir.

NOT: 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 28 Şubat 2020 tarihinde MÜLGA (iptal edildiği) olduğu için yerine bu yönetmelik kullanılmaktadır.

TANITIM İÇİN TIKLAYINIZ

Ek bilgi

Ağırlık 750 kg
Boyutlar 27 × 19 × 4 cm

JSPS Sınavına Hazırlık 7’li Set için 46 değerlendirme

 1. admin

  Gerçekten bende çok memnunum her şey gayet açık ve net olmuş. Muzaffer İzgü

 2. admin

  Kıtaplariniz çok güzel emek çok fazla en yakın zaman da 2 3 kitap sipariş vereceğim iyi geceler… Hakan Parlaktaş…

 3. Hasan Yıldız

  Dr.MehmetvER in çıkarttığı tüm kitapları gözüm kapalı alırım çünkü en az 65 soru tuttu

 4. admin

  Seçim Kanununda yapılan değişiklik kitaplarımıza eklenmiş olup Nisan 2022 basımı kitaplarımız dağıtıma çıkmıştır.

 5. admin

  Kitaplar geldi hediyeniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Mehmet Erkmen

 6. admin

  Teşekürler kargo geldi hediyeler içinde tesekurler. Furkan K…

 7. admin

  İyi günler, seyir sonrası kitapları aldım ve not defteri için de teşekkür ederim. Hayırlı işler, bol kazançlar dilerim. Ahmet ARTIK

 8. Selamitmr@gmail.com

  Kitaplar gerçek anlamıyla çok iyi ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmış konular hap şekilde hazırlanmış metal olarak sınavı kazanacağımız düşünüyorum emeğinize sağlık

 9. Selami

  Dünkü sınavda hemen hemen sorularin birçoğu çıktı teşekkürler

 10. Celal

  Sinav sorularini gozum kapali yaptim sizin kitaptan cikti

 11. Uğur

  Çok iyi, çok başarılı

 12. Ömer

  Sayenizde sınavım çok iyi geçti. Emeğinize sağlık.

 13. Aykut tan

  Kitaplardan çıktı sorular

 14. Aykut tan

  Sınavda çok rahattım hepsini çözdüm

 15. Aykut tan

  83 alabilirim

 16. admin

  Ben bu sınavı sizin sayenizde kazandım. Hocam çok teşekkür ederim. M.Ahmet İnan

 17. admin

  Mülakat kitabınızı almak istiyorum. M.Ahmet İnan

 18. admin

  Arkadaşlarım sizin sayenizde sınavı kaznmış bana kitaplarınızı gönderin… Osman Yalman

 19. admin

  Bu kitabın dizgisinde bulunmak çok güzel bir duygu. Arkadaşlarımdan bu sınava girip kazananlar oldu eline emeğine sağlık hocam…Ünal Tuncel

 20. admin

  72 aldım sayesinde nasıl. Ercan Repro

 21. admin

  S.a kolay gelsin. Sınavı kazandım saolun. İbrahim ALAN

 22. admin

  Allah razı olsun sizin uygulama sayesinde 52 aldım inşallah barajda 50 olur çok sağolun emin olun bununda siparişini vereceğim. Zeynep esen

 23. admin

  Hocam sağolun hayırlı gunler… Emre Merve

 24. admin

  Sınav bittikten sonra sicil iptal davası hakkında başvuru yapacağımda bana şirket avukatını yönlendirmeniz çok iyidi. Teşekkürler. Halit Ersin

 25. Ebruli

  Sizin kitaplarınızla sınava hazırlandım ve kazandım. Teşekkür ederim.

 26. admin

  Abi kitapları aldım içerikleri çok güzel çok teşekkür ederim.Reklamını yaparız artık… Cevher Öztoprak

 27. admin

  JSPS Kitabının bu sitede ne işi var diyerek almaktan çekinmiştim ama alınca gördüm ki ön yargılı olmamak gerekliymiş. Teşekkür ederim. Mahmut Topçu

 28. admin

  korgo elime çok çabuk geldi hızlı bir şekilde inceledim. renkli, resimli, sorularla pekiştirmişsiniz. hediyeniz içinde teşekkürler. Onur S…..

 29. admin

  HEDİYE İÇİN TEŞEKKÜRLER. MEHMET D…

 30. admin

  QR kodla ders anlatımı çok güzel olmuş…

 31. admin

  Arkadaşım alıp kazandığını söyledi bende alacağım. soru paylaştığınız instagram adresi neresi. Furkan M….

 32. admin

  parayı sonra yatıracağım dediğimde bana güvenip kitabı göndermeniz ve aradan 40 gün geçtiği halde aramamanız ayrıca güzeldi. Mehmet D….

 33. admin

  Kitabımız Şubat 2024 tarihinde güncellenmeştir. Ayrıca değişiklik olursa DUYURULAR bölümünde değişen bölümyayınlanacaktır. ADMİN…

 34. Ferhat Sağır

  Kitaplar çok güzel. Renklendirilmiş, resimli, kısa not larla açıklayıcı olmuş. QR kod mükemmel olmuş. Youtube kanalı ile ortaklık iyi olmuş.

 35. admin

  KİTABI ALDIKTAN SONRA BANA BİLMEDİĞİM İNKILAP TARİHİ, TÜRKÇE GİBİ KONULARDA EKSTRA SORU GÖNDEREREK DESTEKLEDİNİZ VE KAZANDIM. TEŞEKÜR EDERİM. PINAR K.

 36. admin

  Arkadaşımın tavsiyesi üzerine alıyorum. O kazandı bende kazanmak istiyorum… Halil B…..

 37. admin

  Kolay gelsin hayırlı işler, subaylikta muvazzaflik için konular nelerdi,atabilirmisiniz bana… Aslan G…

  ADMİN: Whatsap üzerinden gönderildi…

 38. admin

  Ben kitapları tavsiye üzerine aldım. Şimdi de ben tavsiye ediyorum. Furkan A…

 39. admin

  Çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık Oğuzhan K…

 40. admin

  İyi günler kolay gelsin ben bu kitabı sipariş verdim sitenizden içindeki konular kanunlar güncel hatta merkez bankası başkanı değişeli 1 hafta oldu onu bile yoymuşsunuz. Oktay T….

 41. admin

  birçok arkadaşım aldı ve kazandı. ben başka kaynak almıştım bu yıl bunu denemek istiyorum. Süleyman A….

 42. admin

  Kargom geldi . Hediyeniz içinde teşekkür ederim iyi günler. Bayram B…..

 43. admin

  herşey için teşekkürler. Kitabı aldıktan sonraki süreçteki yardımlarınızda çok değerli. Süleyman A….

 44. admin

  Geçen yıl kazandım ama mülakatta elediler tekrar çalışmak için alıyorum. Mehmet komutanım saolun. Fatih Ç….

 45. admin

  Alan arkadaşlarım memnun olmuş ve önerdiler kitaplar pazartesi günü geçti elime 3 gündür çalışıyorum çok güzel bir çalıma. İbrahim G…

 46. admin

  ben aldım kitabınızı astsubay oldum şimdi sıra kardeşimde çok iyi içerik vardı.Ramazan K…

Değerlendirme yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu alan güncellenecektir.

Bu alan güncellenecektir.