KATEGORİLER
İndirim!

JSPS Sınavına Hazırlık Konu Anlatımı

JSPS sınavı için en güncel kitap. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan sınav duyurusundaki belirtilen ilgili maddeler ile kolluğu ilgilendiren maddeler bulunmaktadır. Ayrıca; kodlu sistemle konuları dinleme fırsatı…

(108 müşteri değerlendirmesi)

Fiyat: 500,0037.5% İNDİRİM

Miktar:
Ücretsiz Kargo Fırsat Ürünü Hızlı Kargo

Açıklama

 

Kitap Kodu ASK.2101
Kitap Adı JSPS Konu Anlatımı
İSBN Numarası 978-605-73863-9-7
Kitabın Yazarı Doç.Dr.Mehmet ER
Yayın Tarihi 2024
Sayfa Sayısı 793
Kitabın Tanıtımı PDF İndir

YAYININ AMACI

               Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subayi astsubay, uzman jandarma ve uzman çavuşların gireceği JSPS sınavına hazırlıktır

 YAYININ KAPSADIĞI SINAVLAR

 • Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Sınavı
 • Sözleşmeli Astsubaylıktan Muvazzaf Astsubaylığa Geçiş Sınavı
 • Jandarma İhtisas Sınavı
 • Uzman Jandarma/Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa Geçiş Sınavı

YAYINDAKİ KONULAR

                Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan sınav duyurusundaki belirtilen konu ve mevzuatların ilgili maddeler ile kolluğu ilgilendiren maddeler bulunmaktadır. Üç bölüme ayrılmıştır. “Genel Kültür ve Genel Yetenek”, “Müşterek Konular” ve “Jandarma/Sahil Güvenlik Brançı personeli İlgilendiren Konular”dır.

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK KONULARI

 • Türkçe ve Dil Bilgisi
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi İle Atatürkçülük
 • Coğrafya
 • Muhakeme Yeteneği (Mantık)
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Özeti

 İKİNCİ BÖLÜM

MÜŞTEREK KONULAR

 • 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu ile Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Yönetmeliği Özeti
 • 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanunun Özeti
 • 4678 Sayılı TSK İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ile Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin Özeti
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Özeti
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Özeti
 • 7201 Sayılı Tebligat Kanununun Özeti
 • 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun Özeti
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun Özeti
 • 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Özeti
 • 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Özeti
 • 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu Özeti
 • 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Özeti
 • 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunun Özeti
 • 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun İle Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmelik Özeti
 • 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu Özeti
 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Özeti
 • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Özeti
 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Karayolları Trafik Yönetmeliği Özeti
 • 30224 Sayılı Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Özeti
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmeliğinin Özeti
 • 2521 Sayılı Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
 • 6136 Sayılı Ateşli Silâhlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun Uygulanmasını Gösteren 91/1779 Karar Sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik
 • 2 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Özeti (Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi)
 • Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği Özeti
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin Hizmet Esasları Hakkında Yönetmelik Özeti

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

JANDARMA/SAHİL GÜVENLİK BRANŞI PERSONELİNİN KONULARI

 • 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu Özeti
 • 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Özeti
 • 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu İle 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmeliğinin Özeti
 • 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Özeti
 • 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Özeti
 • 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Özeti
 • 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu Özeti
 • 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmelik Özeti
 • 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Özeti
 • 6831 Sayılı Orman Kanununun Özeti
 • 4342 Sayılı Mera Kanununun Özeti
 • 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ile Karayolları Taşıma Yönetmeliği Özeti
 • 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Özeti
 • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu İle Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Özeti
 • 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Özeti
 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu İle Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Özeti
 • 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu İle Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Özeti
 • 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununun Özeti
 • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun Özeti
 • 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Özeti
 • 2872 Sayılı Çevre Kanununun Özeti
 • 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Özeti
 • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Özeti
 • 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ile 3621 Sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Özeti
 • 3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanununun Özeti
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Özeti
 • 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Özeti
 • 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun İle Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Özeti
 • 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu Özeti
 • 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Özeti
 • 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Özeti
 • 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun İle Suç Gelirinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Yönetmelik Özeti
 • 3091 Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanununun Özeti
 • 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun Özeti
 • 3497 Sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun İle Yönetmeliği Özeti
 • 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun Özeti
 • Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik Özeti
 • Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bulanlara, Haber Verenlere ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye İle İlgili Yönetmelik Özeti
 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Özeti
 • Adli Kolluk Yönetmeliği Özeti
 • Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği Özeti
 • Suç Eşyası Yönetmeliği Özeti
 • Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Özeti
 • Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Özeti
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Özeti
 • Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik Özeti
 • İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik Özeti
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Özeti
 • Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği Özeti
 • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Özeti
 • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve
 • Esaslar Hakkında Yönetmelik Özeti
 • Kabul ve Barınma Merkezleri İle Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik Özeti
 • İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurlarının Korunması Hakkında Yönetmelik Özeti
 • Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik Özeti
 • Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik Özeti
 • Geçici Koruma Yönetmeliği Özeti
 • Sınır Yönetimi Alanında Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyon Hakkında Yönetmelik Özeti
 • Genel Kültür ile Güncel Olaylar

 

Ek bilgi

Ağırlık 750 kg
Boyutlar 27 × 19 × 4 cm

JSPS Sınavına Hazırlık Konu Anlatımı için 108 değerlendirme

 1. admin

  Öncelikle sizin gibi değerli bir insanı tanımak benim için mutluluk verici. Kitabınızı aldım sayenizde astsubay oldum şimdi V.. komandodayım tüm arkadaşlarıma öneriyorum. Yolunuz açık olsun. Ali A……

 2. admin

  Konu anlatımızın çok akıcı. Başka bir arkadaştaki yayını incelediğimde kanun metni konulmuş ve başka da birşey yoktu. Siz anlatmışsınız emeğiniz için teşekkürler. Burak T….

 3. admin

  Ders çalışırken bölük komutanım elimde kitabı gördü ve bana yıllar önce bende bu kitap sayesinde subay oldum sende kesinlikle kazanırsın dedi sizinle paylaşmak istedim. Onun zamanında 54 soru tutmuş umarım bu yılda tutar. Muhammed Y….

 4. admin

  Beni ders çalışmak konusunda aydınlatmanız bana zaman harcamanız çok değerliydi teşekkürler. İbrahim G…

 5. admin

  Bana hediye ettiğiniz cep kitabı da çok değerli inşallah kazanacağım. Hamza D….

 6. admin

  Hocam İnstagram’dan paylaşımlarınız çok değerli. Paylaşımlara devam edecekmisiniz. Halil İbrahim K….

  CEVAP:Hocam öncelikle teşekkürler. Sadece İnstagram değil Whatsap durumda da paylaşım yapıyorum. Devam edecek tabiki. Sınava yaklaştığımızda deneme testi de paylaşılaca…

 7. admin

  Mehmet hocam sizinle Askeri Öğretmenlik Kursunda beraberdik ve bana verdiğiniz kitapla subay oldum. Şimdi de eşim umarım muvazzaf olacak. Teşekkürler… Mustafa Ç…

 8. admin

  Resmi Gazete değişikliklerini paylaşmanız çok güzel. Umut M…

Değerlendirme yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu alan güncellenecektir.

Bu alan güncellenecektir.