KATEGORİLER
İndirim!

JSPS Sınavına Hazırlık Kitabı Açıklamalı Deneme Testleri

JSPS sınavı için 2024 en güncel kitap. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan sınav duyurusundaki belirtilen ilgili maddeler ile kolluğu ilgilendiren maddeler bulunmaktadır.

(7 müşteri değerlendirmesi)

Fiyat: 175,0030% İNDİRİM

Miktar:
Ücretsiz Kargo

Açıklama

Yazar                                                :               Doç.Dr.Mehmet ER

Kitap Kodu                                    :               ASK.2103

Sayfa Sayısı                                    :               232

İSBN                                                 :               9786057386373

Baskı Yılı                                        :              2024

YAYININ HİTAP ETTİĞİ KİTLE 

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde görevli subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar…

YAYININ KAPSADIĞI SINAVLAR              

 • Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Sınavı
 • Sözleşmeli Astsubaylıktan Muvazzaf Astsubaylığa Geçiş Sınavı
 • Jandarma İhtisas Sınavı
 • Uzman Jandarma/Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa Geçiş Sınavı

YAYINDAKİ KONULAR           

Aşağıdaki konulardan; 100’er sorudan oluşan 8 adet deneme testi bulunmaktadır.

.

 • Türkçe ve Dil Bilgisi
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi İle Atatürkçülük
 • Coğrafya
 • Muhakeme Yeteneği (Mantık)
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu ile Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Yönetmeliği
 • 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanunun 
 • 4678 Sayılı TSK İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ile Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
 • 7201 Sayılı Tebligat Kanununun
 • 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun
 • 5682 Sayılı Pasaport Kanununun
 • 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun
 • 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu
 • 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu
 • 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunun
 • 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun İle Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmelik
 • 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu
 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
 • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Karayolları Trafik Yönetmeliği
 • 30224 Sayılı Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmeliğinin
 • 2521 Sayılı Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
 • 6136 Sayılı Ateşli Silâhlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun Uygulanmasını Gösteren 91/1779 Karar Sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik
 • 2 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi)
 • Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin Hizmet Esasları Hakkında Yönetmelik
 • 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu
 • 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun
 • 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu İle 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmeliğinin
 • 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
 • 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
 • 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu
 • 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu
 • 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmelik
 • 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu
 • 6831 Sayılı Orman Kanununun
 • 4342 Sayılı Mera Kanununun
 • 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ile Karayolları Taşıma Yönetmeliği
 • 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
 • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu İle Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 • 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu İle Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 • 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu İle Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununun
 • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun
 • 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun
 • 2872 Sayılı Çevre Kanununu
 • 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
 • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
 • 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ile 3621 Sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 • 3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanununun
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
 • 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun İle Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
 • 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu
 • 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
 • 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 • 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun İle Suç Gelirinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Yönetmelik
 • 3091 Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanununun
 • 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun
 • 3497 Sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun İle Yönetmeliği
 • 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
 • Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik
 • Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bulanlara, Haber Verenlere ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye İle İlgili Yönetmelik 
 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Adli Kolluk Yönetmeliği
 • Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
 • Suç Eşyası Yönetmeliği
 • Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
 • Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 • Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik
 • İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 • Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği
 • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul veEsaslar Hakkında Yönetmelik
 • Kabul ve Barınma Merkezleri İle Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
 • İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurlarının Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik
 • Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
 • Geçici Koruma Yönetmeliği Özeti
 • Sınır Yönetimi Alanında Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyon Hakkında Yönetmelik
 • Genel Kültür ile Güncel Olaylar

TANITIM İÇİN TIKLAYINIZ

JSPS Sınavına Hazırlık Kitabı Açıklamalı Deneme Testleri için 7 değerlendirme

 1. admin

  Seçim Kanununda yapılan değişiklik kitaplarımıza eklenmiş olup Nisan 2022 basımı kitaplarımız dağıtıma çıkmıştır.

 2. admin

  Deneme Testindeki birçok soru sınavda çıktı. Bir iki hata vardı ama onlarında mevzuat değişikliklerinden olduğunu ilettim hemen düzeltip, whatsap durumdan paylaşmaları da çok güzeldi. Celal ELMA

 3. Selami

  Kitaplar gerçek anlamıyla çok iyi ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmış konular hap şekilde hazırlanmış metal olarak sınavı kazanacağımız düşünüyorum emeğinize sağlık

 4. admin

  Kitabımız Şubat 2024 tarihinde güncellenmeştir. Ayrıca değişiklik olursa DUYURULAR bölümünde değişen bölümyayınlanacaktır. ADMİN…

 5. Ferdi Sarı

  Kitaplar çok güzel. Renklendirilmiş, resimli, kısa not larla açıklayıcı olmuş. QR kod mükemmel olmuş. Youtube kanalı ile ortaklık iyi olmuş

 6. admin

  fiyatına göre çok iyi ve kalem hediyeli

 7. HAMZA

  Çok güzel bir kitap hediyeniz içinde teşekkür ederim.

Değerlendirme yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu alan güncellenecektir.

Bu alan güncellenecektir.