KATEGORİLER

TürkBüro Sen İle Jandarma Genel Komutanlığı GYS Sınavı İçin Yürüttüğümüz Çalışma

1.ASK Yayınları ile TürkBüro Sen; “Jandarma Genel Komutanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavlarına yönelik “Konu Anlatımlı Soru Bankası” kitabının hazırlanması, basımı ve dağıtımı anlaşması yapılmıştır.

2.Bu kapsamda; aşağıda belirtilen konulardan oluşan Görevde Yükselme Konu Anlatımlı Soru Bankası Kitabı hazırlanarak teslim edilmiştir.05.05.2022

YAYINDAKİ KONULAR

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Konu Özeti ile Sorular
 • Türkçe ve Dil Bilgisi Konu Özeti ile Sorular
 • İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konu Özeti ile Sorular
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Konu Özeti ile Sorular
 • 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görev Ve Yetkileri Kanunu İle Jandarma Teşkilat Görev Ve Yetkileri Yönetmeliği Konu Özeti ile Sorular
 • 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun Konu Özeti ile Sorular
 • 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Konu Özeti ile Sorular
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu İle Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik Konu Özeti İle Sorular
 • 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Konu Özeti ile Sorular
 • 4483 Sayılı Memurların Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Konu Özeti ile Sorular
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Konu Özeti ile Sorular
 • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Konu Özeti ile Sorular
 •  Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik