KATEGORİLER

TürkBüro Sen İle Gençlik ve Spor Bakanlığı GYS Sınavı İçin Yürüttüğümüz Çalışma

1.ASK Yayınları ile TürkBüro Sen; “Gençlik ve Spor Bakanlığında Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavlarına yönelik “Konu Anlatımlı Soru Bankası” kitabının hazırlanması, basımı ve dağıtımı anlaşması yapılmıştır.

2.Bu kapsamda; aşağıda belirtilen konulardan oluşan Görevde Yükselme Konu Anlatımlı Soru Bankası Kitabı hazırlanarak teslim edilmiştir.05.03.20210

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu
 • 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu
 • 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Yönetmeliği
 • 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 • 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 • 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Gençlik ve Spor Bakanlığı Bölümü)
 • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
 • İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
 • Türkçe Dil Bilgisi
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
 • 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
 • 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
 • 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu
 • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
 • 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
 • Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Antranör Eğitimi Yönetmeliği
 • Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği
 • Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği
 • Yüksek Öğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği
 • Spor Disiplin Yönetmeliği