KATEGORİLER

SimeSen İle Yürüttüğümüz Çalışma

1.ASK Yayınları ile SimeSen (Sivil Memur Sendikası) ile Jandarma Genel Komutanlığında görevli personelin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavlarına yönelik “Konu Anlatımlı Soru Bankası” kitabının hazırlanması, basımı ve dağıtımı anlaşması yapılmıştır.

2.Bu kapsamda; aşağıda belirtilen konulardan oluşan Görevde Yükselme Konu Anlatımlı Soru Bankası Kitabı hazırlanarak teslim edilmiştir.25.12.2007

  • Türkçe Ve Dil Bilgisi
  • İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük
  • Anayasa Hukuku İle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu