KATEGORİLER

Ortadoğulular Eğitim Kurumu İle Yürüttüğümüz Çalışma

1.ASK Yayınları ile Ortadoğulular Eğitim Kurumu; “Emniyet Teşkilaında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavlarına yönelik “Konu Anlatımlı Soru Bankası” kitabının hazırlanması, basımı ve dağıtımı anlaşması yapılmıştır.

2.Bu kapsamda; aşağıda belirtilen konulardan oluşan Görevde Yükselme Konu Anlatımlı Soru Bankası Kitabı hazırlanarak teslim edilmiştir.17.05.2020

 •                 Türkçe Ve Dil Bilgisi
 •                 İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük
 •                 Anayasa Hukuku
 •                 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 •                 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 •                 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Dışında Görevli Personelin GYS Yönetmeliği
 •                 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği
 •                 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 •                 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 •                 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 •                 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu
 •                 2559 Sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu
 •                 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun