KATEGORİLER

EsimSen İle Yürüttüğümüz Çalışma

1.ASK Yayınları ile EsimSen (Emniyet Sivil Memur Sendikası) ile “Emniyet Teşkilaında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavlarına yönelik “Konu Anlatımlı Soru Bankası” kitabının hazırlanması, basımı ve dağıtımı anlaşması yapılmıştır.

2.Bu kapsamda; aşağıda belirtilen konulardan oluşan Görevde Yükselme Konu Anlatımlı Soru Bankası Kitabı hazırlanarak teslim edilmiştir.17.05.2020

 •                 Türkçe Ve Dil Bilgisi
 •                 İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük
 •                 Anayasa Hukuku
 •                 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 •                 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 •                 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Dışında Görevli Personelin GYS Yönetmeliği
 •                 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği
 •                 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 •                 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 •                 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 •                 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu
 •                 2559 Sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu
 •                 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun