KATEGORİLER

E-Kütüphane

 

TEST ÇÖZME İLE İLGİLİ BİLGİLER
S.NuKonunun AdıKonunun Anlatımı
1Test Çözme Tekniklerihttps://www.youtube.com/watch?v=drBy9Lkhr3A
2Deneme Testlerinde Dikkat Edilecek Hususlarhttps://www.youtube.com/watch?v=rHnRhIEReC0
3Tek Çözme Tekniklerihttps://www.youtube.com/watch?v=7ngof8ERbhU
416 Adımda Test Çözmehttps://www.youtube.com/watch?v=u-NwYIQZvlA

 

MÜLAKAT İLE İLGİLİ BİLGİLER
S.NuKonunun AdıKonunun Anlatımı
1Mülakatlarda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?https://www.youtube.com/watch?v=Mtprrq_NuJY
2Fiziki Yeterlilik Uygulama Parkuru Tanıtımıhttps://www.youtube.com/watch?v=dCprXcNsyJc
3Kişilik Değerlendirme Testlerihttps://www.youtube.com/watch?v=UHJSsF3yhXc
4Askeri Mülakatlarla İlgili Bilgilerhttps://www.youtube.com/watch?v=Ucx6B38tLS0
5Hukuk Subaylığı Mülakatları ile İlgili Bilgilerhttps://www.youtube.com/watch?v=oUMH-dDfcUo
6Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakatları ile İlgili Bilgilerhttps://www.youtube.com/watch?v=lm-a4Noi5YM
7Polis Mülakatları ile İlgili Bilgilerhttps://www.youtube.com/watch?v=vSSHhPfqFm0
8Askeri Mülakatlarda En Çok Sorulan Sorularhttps://www.youtube.com/watch?v=OUUmT5DqB2Y
9Adli Hakimlik ve Savcılık  Mülakatlarında Geçmişte Sorulan Sorularhttps://www.youtube.com/watch?v=kXpurbR5-bk
10Jandarma Sınavlarında Geçmişte Sorulmuş Mülakat Sorularıhttps://www.youtube.com/watch?v=mawiZC-94u4
11Askeri Sınavlarda Geçmişte Sorulmuş Mülakat Sorularıhttps://www.youtube.com/watch?v=e62Brp0kLFw
12POMEM Geçmişte Sorulmuş Mülakat Sorularıhttps://www.youtube.com/watch?v=UMan0Gvt1S8

 

GENEL KÜLTÜR KONULARI
S.NuKonunun AdıKonunun MetniKonunun AnlatımıKonunun Özet Anlatımı
1Türkçe DilbilgisiSes Bilgisihttps://www.youtube.com/watch?v=VUudfc5_tvIhttps://www.youtube.com/watch?v=BvAoikHn2UQ
Yapılarına Göre Sözcüklerhttps://www.youtube.com/watch?v=j3_BQlg6J0M
Sözcük Türlerihttps://www.youtube.com/watch?v=BIyZmuxueNg
Sözcükte Anlamhttps://www.youtube.com/watch?v=Xla9F4eZCX8
Sözcükte Yapıhttps://www.youtube.com/watch?v=prCUklv5Whw
Cümlenin Öğelerihttps://www.youtube.com/watch?v=XkIOSxIbhVQ
Cümlenin Türlerihttps://www.youtube.com/watch?v=QcaHA2fRKrM
Noktalama İşaretlerihttps://www.youtube.com/watch?v=z4ygLY-IHs0
Yazım Kurallarıhttps://www.youtube.com/watch?v=mCBJ8Y1qE_E
Cümlede Anlamhttps://www.youtube.com/watch?v=jjZW9xa74oE
Cümle Yorumlamahttps://www.youtube.com/watch?v=LrQ3hva0ATs
2İnkılap Tarihi ve Atatürkçülükhttps://www.youtube.com/watch?v=jK355kOVqb8
3Muhakeme Yeteneği (Mantık)https://youtu.be/yqfKuFLPAYk

 

GÜNCEL OLAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER
S.NuKonunun AdıKonunun Anlatımı
1

 

KANUN, YÖNETMELİK, KARARNAME, GENELGE VS
Kanun
Numarası
Kanunun AdıKanunun Tam MetniKanunun AnlatımıKanunun Özet Anlatımı
2709Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2709&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5https://www.youtube.com/watch?v=96RVkbkpwU4
KARARNAMELER
11 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesihttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=1&MevzuatTur=19&MevzuatTertip=5 
22 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesihttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2&MevzuatTur=19&MevzuatTertip=5
33 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesihttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=3&MevzuatTur=19&MevzuatTertip=5
44 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesihttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4&MevzuatTur=19&MevzuatTertip=5
GENELGELER
2007/32007/3 Sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi
2021/12021/1 Sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi
KANUNLAR
25212521 Sayılı Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2521&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
28032803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2803&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
29182918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2918&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
28932893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2893&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
29352935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2935&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
29412941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2941&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
29422942 Sayılı Kamulaştırma Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2942&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
30913091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilliyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=3091&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
37133713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=3713&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
46784678 Sayılı Sözleşmeli Subay Astsubay Kanunu ile Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4678&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
47344734 Sayılı Kamu İhale Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4734&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
47354735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4735&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
49254925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4925&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
49824982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4982&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
50185018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5018&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
50705070 Sayılı Elektronik İmza Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5070&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
52375237 Sayılı Türk Ceza Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5237&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
53265326 Sayılı Kabahatler Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5326&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
54425442 Sayılı İl İdaresi Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5442&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=3
55435543 Sayılı İskan Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5543&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
56685668 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Beslenme Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5668&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
56825682 Sayılı Pasaport Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5682&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=3
58095809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5809&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
58165816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hankkında Kanunhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5816&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=3
61366136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun İle Yönetmelikhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6136&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=3
62846284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6284&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
66986698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
70687068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hankkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanunhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7068&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
72017201 Sayılı Tebligat Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7201&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=3
YÖNETMELİKLER
2521 Sayılı Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10666&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu ile Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=17030&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun İle Yönetmelikhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=911779&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20047189&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5
Cumhurbaşkanlığının 2019/12 Sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi
Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13078&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
Gıda Hijyeni Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15592&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelikhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=11385&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20169742&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Hizmet Esasları Yönetmeliği
Kabul ve Barınma Merkezleri İle Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelikhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19614&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişlkin Yönetmelikhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=200610970&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=14387&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
Kamu Konutları Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=848345&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=200611058&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5
Karayolları Trafik Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=8182&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
Karayolları Taşıma Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24299&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
Kazandan Beslenmesi Olanaksız Olan Jandarma Genel Komutanlığı Mensubu Erbaş/Erlere Ödenen Tayın Bedelinin Kullanımına İlişkin Yönetmelikhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24811&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
30224Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24038&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12917&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4713&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=9815&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
Sözleşmeli Subay Astsubay Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=11974&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
Şehitlik Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20169430&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2646&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5
Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13226&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
Türk Silahlı Kuvvetleri Beslenme Bedellerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=11999&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
Türk Silahlı Kuvvetleri, jgk.lığı ve sgk.lığı Beslenme Kanunu Uygulanma Yönetmelik
Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Taşınır Mal Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2010616&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5
Ön Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20059913&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği..https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12916&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12920&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay, Astsubay, Sözleşmeli subay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş ile Sözleşmeli Erbaş ve Erler Hakkında Yönetmelikhttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5922&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5