KATEGORİLER

Duyurular

JANDARMA UZMAN ERBAŞ LOJİSTİK BRANŞINDA İNŞAAT HİZMETLERİ PERSONELİ TEMİNİ SINAV DUYURUSU

(31 OCAK 2024)

          Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Lojistik branşında inşaat hizmetlerinde görev yapacak uzman erbaş ihtiyacı için sınav duyurusu açıklanmıştır. Son başvuru tarihi 15 Şubat 2024’tür. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi kurumunuzdan alabilirsiniz.

Sınavla ilgili Mülakata Hazırlık Kitabımıza sitemizden ulaşabilirsiniz.

Sınava girecek değerli personele başarılar diliyoruz.

ERASMUS BAŞVURU DUYURUSU

(12 OCAK 2024)

          MSÜ’ de yüksek lisans yapan personel için ERASMUS başvuruları başlamıştır. Son başvuru tarihi  29 Şubat 2024’tür. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi kurumunuzdan alabilirsiniz.

JANDARMA HUKUK SINIFI SUBAY  TEMİNİ SINAV DUYURUSU

(5 OCAK 2024)

          Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hukuk bıranşında görev yapacak 8 subay ihtiyacı için sınav duyurusu açıklanmıştır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi kurumunuzdan alabilirsiniz.

Sınava girecek değerli personele başarılar diliyoruz.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SINAV DUYURUSU

(29 Aralık 2023)

          Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı ihtiyacı için sınav duyurusu açıklanmıştır. Son başvuru tarihi 14 Ocak 2024’tür. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi kurumunuzdan alabilirsiniz.

Sınavla ilgili Hazırlık Kitabı ve Mülakata Hazırlık Kitabımıza sitemizden ulaşabilirsiniz.

Sınava girecek değerli personele başarılar diliyoruz.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİNİ SINAV DUYURUSU

(29 Aralık 2023)

          Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Muvazzaf/Sözleşmeli Astssubay alımı ihtiyacı için sınav duyurusu açıklanmıştır. Son başvuru tarihi 14 Ocak 2024’tür. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi kurumunuzdan alabilirsiniz.

Sınavla ilgili Hazırlık Kitabı ve Mülakata Hazırlık Kitabımıza sitemizden ulaşabilirsiniz.

Sınava girecek değerli personele başarılar diliyoruz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SINAV DUYURUSU

(29 Aralık 2023)

          Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı ihtiyacı için sınav duyurusu açıklanmıştır. Son başvuru tarihi 14 Ocak 2024’tür. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi kurumunuzdan alabilirsiniz.

Sınavla ilgili Hazırlık Kitabı ve Mülakata Hazırlık Kitabımıza sitemizden ulaşabilirsiniz.

Sınava girecek değerli personele başarılar diliyoruz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİNİ SINAV DUYURUSU

(29 Aralık 2023)

          Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay alımı ihtiyacı için sınav duyurusu açıklanmıştır. Son başvuru tarihi 14 Ocak 2024’tür. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi kurumunuzdan alabilirsiniz.

Sınavla ilgili Hazırlık Kitabı ve Mülakata Hazırlık Kitabımıza sitemizden ulaşabilirsiniz.

Sınava girecek değerli personele başarılar diliyoruz.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ TEMİNİ SINAV DUYURUSU

(15 Aralık 2023)

          Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sözleşmeli bilişim personeli alımı ihtiyacı için sınav duyurusu açıklanmıştır. Son başvuru tarihi 01 Ocak 2024’tür. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi kurumunuzdan alabilirsiniz.

Sınavla ilgili Hazırlık Kitabı ve Mülakata Hazırlık Kitabımıza sitemizden ulaşabilirsiniz.

Sınava girecek değerli personele başarılar diliyoruz.

MUHABERE ALT BRANŞI KITA (İÇ) KAYNAĞINDAN UZMAN ERBAŞ TEMİNİ SINAV DUYURUSU

(21 AĞUSTOS 2023)

          Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2023 yılı muhabere alt brançlı uzman erbaş temini yapılacağı kontejyanın 200 olduğu açıklanmıştır.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi kurumunuzdan alabilirsiniz.

Sınava girecek değerli personele başarılar diliyoruz.

Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmelik

(18 Ağustos 2023)

         ”Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Programları, Materyalleri, Ortamları, Araştırma ve Uygulama Geliştirme Merkezi Yönetmeliği” 18 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

         Yönetmeliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.askerisinavkitaplari.com/wp-admin/post.php?post=791&action=edit

DIŞ MİSYON KORUMA PERSONEL SEÇME SINAV DUYURUSU

(14 AĞUSTOS 2023)

          Türkiye Cumhuriyetinin dış temsilciliklerinin korumasında görevlendirilecek Jandarma Genel Komutanlığı personelini belirlemek maksadıyla 30 Eylül 2023 günü saat 10.00’da yazılı sınav yapılacaktır.

Yazılı sınav, Ankara, Antalya, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Mardin, Mersin, Samsun ve Van illerinde yapılacaktır.

Sınav “Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçeci Süreli Görevlendirilecek Jandarma Genel Komutanlığı Personeli Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre yapılacak olup;

*2803, 2559, 7068, 5271, 5237, 2918, 6136, 6284, 2911, 3713, 5326, 657, 5607, 5275, 4483, 1774 sayılı Kanun,

*Yakalama ve Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği,

*Adli ve ÖNleme Aramaları Yönetmeliği,

*Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği,

*İnsan Hakları,

*Anayasa ve İdare Hukuku,

*Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

*Protokol Bilgisi,

*Silah Bilgisi,

*Güncel ve Kültürel Konular,

*Yabancı Dil,

konularından sorumludur.

Ayrıntılı bilgiyi kurumunuzdan alabilirsiniz.

Sınava girecek değerli personele başarılar diliyoruz.

JSPS SINAV DUYURUSU

(08 AĞUSTOS 2023)

          Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin gireceği Jandarma ve  Sahil Güvenlik Personel Sınavı 17 ilde 21 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00’da yapılacağı bildirilmiştir.

Sınav ücreti 600 TL olarak belirlenmiş olup, Halk Bankasının belirtilen hesabına yatırılacaktır. Ayrıntılı bilgiyi kurumunuzdan alabilirsiniz.

Sınava girecek değerli personele başarılar diliyoruz.

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

(05 AĞUSTOS 2023)

          Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilecek Müfettiş Yardımcısı pozisyonu için giriş sınavı sonuçları duyurusu PERTEM ana sayfasında yayınlanmıştır. Sınava girecek değerli personele başarılar diliyoruz.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VE MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNDE GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARINA BAŞVURUSU UYGUN GÖRÜLEN ADAYLARIN KESİN BAŞVURU SONUÇLARI DUYURUSU

(05 AĞUSTOS 2023)

          MSB, Gnkur.Bşk.lığı, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve MSÜ’nde görevli devlet memurlarının Görevde Yükselme sınav duyurusu PERTEM ana sayfasında yayınlanmıştır. Sınava girecek değerli personele başarılar diliyoruz.

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(05 Ağustos 2023)

         ”Asker Alma Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 05 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230805-3.

ATABEG UYGULAMASI

(01 AĞUSTOS 2023)

          Başta JSPS, Misyon Koruma olmak üzere zamanla tüm kurum, kuruluş sınavlarına hazırlık amacıyla hazırlanan ATABEG uygulaması kullanıma başlanılmıştır.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

(20 HAZİRAN 2023)

           7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkaında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kanulüne Dair Kanunun “Zamanaşımı” başlıklı 29’uncu maddesinin (4)’üncü fıkrası Anayasa Mahkemesinin 9 Mart 2023 Tarihli ve E: 2023/5, K: 2023/45 Sayılı Kararı ile bu fıkra iptal edilmiştir. Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra (20/3/2024) yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

JANDARDARMA TEŞKİLATININ KURULUŞU

(14 HAZİRAN 2023)

           Büyük fedakârlık, sabır ve cesaretle, halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlayarak, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen Jandarma Teşkilatı mensuplarımızın bu güzel günü kutlu olsun…

ÖNEMLİ KİŞİLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

(13 HAZİRAN 2023)

               Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan,

               TBMM Başkanı: Numan Kurulmuş,

               Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz,

               Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç,

               Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş,

               Çalışma ve Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan,              

               Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki,

               Dışişleri Bakanı: Hakan Fidanu,

               Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar,          

               Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak,

               Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek,

               İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya,

               Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy,

               Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin,

               Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler,

               Sağlık Bakanı: Dr.Fahrettin Koca,

               Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır,

               Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı,

               Ticaret Bakanı: Ömer Bolat,

               Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu,

               Genelkurmay Başkanı: Orgeneral Musa Avsever,

               Adli Tıp Kurumu Başkanı, Hızır Aslıyüksek

               BDDK Başkanı, Prof.Dr.Şahap Kavcıoğlu,,

               BİST Başkanı, Dr.Erişah ARICAN,

               Merkez Bankası Başkanı: Dr.Hafize Gaye Erkan,

               Emniyet Genel Müdürü: Erol Ayyıldız,

                Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı: İbrahim Kalın,

Karargah Subaylığı Eğitim Giriş Sınav Takvimi

(01 Şubat 2023)

        Milli Savunma Üniversitesi 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı Karargah Subaylığı Eğitimim Giriş Sınavı başvuru ve sınav uygulama takvimini yayınlamıştır.

Başvuru yapacak tüm adaylara başarılar dileriz.

2023 Yılı Kıta Kaynağından Subaylığa Geçiş

(07 Haziran 2023)

        Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığnın subay ihtiyacının bir bölümününü karşılanabilmesi amacıyla kıta kaynağından subay alınacağına dair emir 07 Haziran 2023 gügü yayınlanmıştır.

ALES eşit ağırlık puan türünden (2018-2019-2020-2021-2022 yıllarından birine ait) 60 olarak belirlenmiştir.

Başvuru 08-15 Haziran 2023 tarihi itibariyle adayın ilk amirine olacak şekildedir. Kabul edilen adayların listesi 22 Haziran 2023 günü açıklanacaktır.

Başvuru yapacak tüm adaylara başarılar dileriz.

Güvenlik Koruculuğundan Uzman Erbaşlığa Başvuru Koşulları

(10 EKİM 2022)

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 • En az lise mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
 • Sağlık durumunun (Komando Sağlık Yeteneklerini Karşılayan) Uzman Erbaşlığa elverişli olduğunu yetkili hastanelerden alacağı raporla kanıtlamış olmak,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış olmak, 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunun 4’üncü maddesine göre terhis tarihinin üzerinden 30.12.2020 Bakan Onay Tarihi itibariyle 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmak, (30.12.2015 tarihi ve sonrasında terhis olanların başvurusu kabul edilecektir.)
 • 12.2020 Bakan Onay Tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak, (30.12.1993 tarihi ve sonrasında doğanların başvurusu kabul edilecektir.)
 • İstekli olmak,
 • Arşiv Araştırması ve Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
 • Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
 • Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlı veya askeri mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkum olmamak,
 • Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum olmamak,
 • Yapılacak sınav, fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olmak.

2022 Yılı Jandarma Görevde Yükselme Sınavı

(12 Eylül 2022)

        2023 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Sınavı ücret yatıran personel isism listesi 12 Eylül 2022 tarihinde yayınlanmış olup, listeye JNET ortamından ulaşabilirsiniz.

        Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileriz.

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(6 Eylül 2022)

         ”Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 6 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/06.09.2022

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(31 Ağustos 2022)

         ”Özel Güvenlik Hizmetlerine İlişkin Kanunun Uygulamasına Dair Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 31 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/31.08.2022

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(26 Ağustos 2022)

         ”Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 26 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/26.08.2022

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(25 Ağustos 2022)

         ”İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 25 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/25.08.2022

Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi Lisansüstü Eğitimi

(17 Ağustos 2022)

        Milli Savunma Üniversitesi Alpaslan Savunma Bilimleri ve Milli Güvenlik Enstitüsü Müdürlüğü 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü programları başvuruları açıldığına dair emir 17 Ağustos 2022 tarihli ve 12452383 sayılı yazı ile yayımlanmıştır.

2022 Yılı JSPS Bilgi Sistemleri Branşı Sınavı

(17 Ağustos 2022)

        2022 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Sınavı Bilgi Sistemleri Branşı sınav konuları 17 Ağustos 2022 tarihli ve 14112578 sayılı yazı ile yayımlanmıştır.

        Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileriz.

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(16 Ağustos 2022)

         ”Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 16 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/16.08.2022

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(10 Ağustos 2022)

         ”Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 10 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/10.08.2022

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(04 Ağustos 2022)

         ”Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 4 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/04.08.2022

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(22 Temmuz 2022)

         ”Yakalama, Gözaltına Alma veİfade Alma Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 22 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220713-1.htm

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(22 Temmuz 2022)

         ”Yakalama, Gözaltına Alma veİfade Alma Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 22 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220713-1.htm

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(22 Temmuz 2022)

         ”Yakalama, Gözaltına Alma veİfade Alma Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 22 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220713-1.htm

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(18 Temmuz 2022)

         ”7179 sayılı Askeralma Kanununda değişiklik yapıldığı” 18 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuniçinde yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220713-1.htm

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(18 Temmuz 2022)

         ”3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda değişiklik yapıldığı” 18 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuniçinde yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220713-1.htm

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(18 Temmuz 2022)

         ”926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik yapıldığı” 18 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuniçinde yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220713-1.htm

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(18 Temmuz 2022)

         ”211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda değişiklik yapıldığı” 18 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuniçinde yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220713-1.htm

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(18 Temmuz 2022)

         ”1632 sayılı Askerî Ceza Kanununda değişiklik yapıldığı” 18 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuniçinde yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220713-1.htm

Kurban Bayramı

(9 Temmuz 2022)

       Kurban Bayramını mutlu geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…

2022 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Sınavı

(7 Temmuz 2022)

        Jandarma Genel Komutanlığında farklı statüde görev yapan subay ve astsubayların muvazzaflığa geçiş, ihtisaslaşma kapsamında personel seçimi, bilgi sistemleri subayı seçimi, misyon koruma personel seçimi, Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği ile uzman jandarma ve uzman erbaşların astsubaylığa geçiş yazılı sınavı ile ilgili emir Jandarma Genel Komutanlığının 7 Temmuz 2022 tarihli ve 11655238 sayılı yazı ile yayımlanmıştır.

       Buna göre sınav, bir üniversite, Milli Eğitim Bakanlığı ya da ÖSYM’ye yaptırılacaktır.

Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileriz.

2022 Yılı Jandarma Görevde Yükselme Sınavı

(7 Temmuz 2022)

        Jandarma Genel Komutanlığında görevli Devlet memurlarının görevde yükselme sınavı ile ilgili emir Jandarma Genel Komutanlığının 7 Temmuz 2022 tarihli ve 11634762 sayılı yazı ile yayımlanmıştır.

        Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileriz.

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(5 Temmuz 2022)

         ”5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununda değişiklik yapıldığı” 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuniçinde yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(5 Temmuz 2022)

         ”5326 sayılı Kabahatler Kanununda değişiklik yapıldığı” 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuniçinde yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(5 Temmuz 2022)

         ”5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda değişiklik yapıldığı” 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuniçinde yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(5 Temmuz 2022)

         ”3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun değişiklik yapıldığı” 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuniçinde yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(5 Temmuz 2022)

         ”3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda değişiklik yapıldığı” 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuniçinde yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(5 Temmuz 2022)

         ”3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda değişiklik yapıldığı” 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuniçinde yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(5 Temmuz 2022)

         ”926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik yapıldığı” 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuniçinde yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(5 Temmuz 2022)

         ”657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapıldığı” 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuniçinde yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(5 Temmuz 2022)

         ”205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurulu Kanununda değişiklik yapıldığı” 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuniçinde yayınlanmıştır.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf

       2022 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna Öğrenci Temini

(29 Haziran 2022)

        2022 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrenci Başvuru Kılavuzu yayınlanmıştır.

         Klavuza ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

http://www.jsga.edu.tr/2022-yili-jandarma-ve-sahil-guvenlik-akademisi-guvenlik-bilimleri-fakultesine-ogrenci-temini

2022 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine Öğrenci Temini

(29 Haziran 2022)

        2022 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Başvuru Kılavuzu yayınlanmıştır.

         Klavuza ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

http://www.jsga.edu.tr/2022-yili-jandarma-ve-sahil-guvenlik-akademisi-guvenlik-bilimleri-fakultesine-ogrenci-temini

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(28 Haziran 2022)

         ”5237 Sayılı Türk Caza Kanununda değişiklik yapıldığı” 28 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede 2803 Sayılı Kanunda yapılan değişikliğin 19 ve 20’inci maddesinde yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-17.htm

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(17 Haziran 2022)

         ”Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelikte değişiklik yapıldığı” 17 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220616-12.pdf

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(16 Haziran 2022)

         ”Suç Gelirinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldığı” 16 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220616-12.pdf

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(15 Haziran 2022)

         ”2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 5543 Sayılı İskan Kanununda Değişiklik Yapıldığı” 15 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220615-8.htm

Jandarma Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü

(14 Haziran 2022)

      Jandarma Teşkilatımızın 183’üncü kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

       Bu sebeple 14-19 Haziran 2022 tarihleri arasında kitap alan tüm arkadaşlarımıza “Jandarma çıkartması” hediye ediyoruz.

Ücret Güncellemesi

(9 Haziran 2022)

      Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de hissedilen ekonomik şartlar nedeniyle kitap maliyetlerinde meydana gelen artışa istinaden tümkitap fiyatlarımız güncellenmiştir. Ürünlerin güncel fiyat listesinesitemizden ulaşabilirsiniz.

      Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(7 Haziran 2022)

         ”Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 7 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220607-9.htm

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(3 Haziran 2022)

         ”Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” 02 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220603-13.pdf

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(2 Haziran 2022)

        ”Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 02 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220602-2.pdf

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(27 Mayıs 2022)

        *”Türk Ceza Kanunun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 27 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-7.htm

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(26 Mayıs 2022)

         ”Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 26 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220526-3.htm

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(25 Mayıs 2022)

       ”Sahil Güvenlik Komutanlığı Personelinin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 25 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220525-3.htm

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(25 Mayıs 2022)

        ”Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 25 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220525-2.htm

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(24 Mayıs 2022)

     ”Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Evleri, Askeri Gazenolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 24 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220524-3.htm

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(24 Mayıs 2022)

       ”Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununu Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 24 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220524-2.htm

Bu değişiklik Danıştay 10’uncu Dairesi tarafından eski madde iptal edildiği için değiştirilmiştir.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

(16 Mayıs 2022)

      Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

       Bu sebeple 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında kitap alan tüm arkadaşlarımıza “Atatürk çıkartması” hediye ediyoruz.

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(13 Mayıs 2022)

        ”Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununu 3’üncü maddesinin b bendi kapsamında yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı” 13 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220513-1.pdf

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(12 Mayıs 2022)

         Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

         Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220513-20.pdf

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(6 Mayıs 2022)

         Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına Dair Yönetmelikye Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220506-2.htm

Ramazan Bayramı

(25 Nisan 2022)

        Şeker tadında bir Ramazan Bayramı geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…

       Bu sebeple 25 Nisan – 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında kitap alan tüm arkadaşlarımıza “Bayram Şekeri” hediye ediyoruz.

Kuvvet Harp Enstitüsü Komuta ve Kurmay Eğitimi Sınav Duyurusu

(21 Nisan 2022)

        Mill Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüsü Komuta ve Kurmay Eğitimi başvuru emri yayınlanmıştır.Buna göre;

*25 Nisan-20 Mayıs arası Başvuruların alaınması,

*25 Nisan-27 Mayıs arası Nitelik Formunun doldurulması,

*3 Haziran Sınava katılacak personel listesi ve sınav merkezleri,

**17 Haziran Sınav giriş emri yayınlanması

*1 Temmuz Sınava girecek personeli isminin rektörlüğe gönderilmesi

*7 Ağustos Sınav yapılması

Jandarma Genel Komutanlığı Devlet Memuru Sınav Duyurusu

(20 Nisan 2022)

        Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli Devlet memurlarının Görevde Yükselme Sınavı konu başlıkları yayınlanmış olup, aşağıdaki konulardan sorumludurlar.

*TC Anayasası

*Türkçe ve Dilbilgisi

*Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi

*657 Sayılı Kanun

*2803 Sayılı Kanun

*7060 Sayılı Kanun

*4688 Sayılı Kanun

*4982 Sayılı Kanun

*3071 Sayılı Kanun

*4483 Sayılı Kanun

*6698 Sayılı Kanun

*Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Kanun

* Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrmı

(18 Nisan 2022)

      “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

       Bu sebeple 18-25 Nisan 2022 tarihleri arasında kitap alan tüm arkadaşlarımıza “PTT Çocuk Dergisi” hediye ediyoruz.

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(17 Nisan 2022)

         Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220417-8.htm

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(16 Nisan 2022)

         Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220416-1.htm

Hukuk Subaylığı Sınav Sonuçlarının Açıklandığı

(8 Nisan 2022)

        Hukuk sınıfı subay temini kapsamında 02 Nisan 2022 tarihinde yapılan yazılı sınav sonucu Milli Savunma Bakanlığı PERTEM internet sayfasında açıklanmıştır.

        Sınav sonucuna ve ilgili duyuruya ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://personeltemin.msb.gov.tr/AnaSayfa/DuyuruDetay?prmEncrypt=9B8HckUV48ZY4mHwMaeRB6a_c8l3MxURhK5HHyO0AZGrFXgtbCik7y37In4bKKfqz9W9e5lvd5wKWGVAluGd49Xddnu65tjrEJOvxe-VBKIymf_On94hLcnwCUjoHCBq

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı Uzman Erbaş Temini Duyurusu

(8 Nisan 2022)

1.Jandarma Genel Komutanlığı 250 lojistik alt branşlı (Mesleki Nitelikli) Sözleşmeli Uzman Erbaş (erkek) temin edecektir. Başvurular 08-24 Nisan 2022 tarihleri arasındadır.

2.Başvuru duyurusu ve başvuru için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/04/20220408-4-12.pdf

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(6 Nisan 2022)

         Milletvekili Seçim Kanunu ile Bazı KanunlardaDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun 06 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220406-1.htm

Güvenlik Toplantısı İle İlgili Değişiklik

(31 Mart 2022)

         İl ve İlçe Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi, terörler mücadele eden kurumlar arası koordineyi sağlamak amacıyla eski Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 5 Ağustos 2015’deki kararıyla kurulmuştu.

        İllerde vali, ilçelerde kaymakamlar kurula başkanlık yapmaktadır. Tolantılara Garnizon Komutanları, Cumhuriyet Başsavcıları, İl ve İlçe Jandarma Komutanları, İl ve İlçe Emniyet Müdürleri, MİT temsilcileri katılmaktaydı.

       Danıştay 10’uncu dairesinin kararıyla Cumhuriyet Savcıları artık bu toplantılara katılmayacağı belirtildi. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(23 Mart 2022)

        Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220323-10.htm

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(18 Mart 2022)

         İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) tarafından 30 Mayıs 1985 tarihli ve 3212 Sayılı Kanun kapsamında 2022 yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verileblecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı 18 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-4.pdf

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(7 Ocak 2022)

         Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220107-9.htm

Resmi Gazetede Yapılan Değişiklik

(6 Ocak 2022)

         Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Değişikliğe ulaşmak için aşağıdaki URL’ye tıklayınız. Bu değişiklik kitabımıza eklenmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220106-12.pdf

Sınav Duyuruları

(1 Ocak 2022)

      ÖSYM sınav tarihlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.osym.gov.tr/TR,8797/takvim.html