KATEGORİLER

Çanakkale Kığılı Askeri Malzeme AŞ İle Çanakkale Jandarma asteğmen Kursu İçin Yürüttüğümüz Çalışma

1.ASK Yayınları ile Çanakkale Kığılı Askeri Malzeme AŞ; “Jandarma Asteğmen Kursuna yönelik “Lider Personel El Kitabı”nın hazırlanması, basımı ve dağıtımı anlaşması yapılmıştır.

2.Bu kapsamda; aşağıda belirtilen konulardan oluşan Görevde Yükselme Konu Anlatımlı Soru Bankası Kitabı hazırlanarak teslim edilmiştir.17.02.2022

YAYINDAKİ KONULAR

 • Önemli Kişiler Ve Sıralı Komutanlarımız
 • Marşlar
 • Askeri Nezaket Kuralları
 • Tek Er Emniyet Ve Kaza Önleme Tebliğ Tebellüğ Belgesi
 • Atatürkçülük
 • 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hakkında Khk’nın Kabulüne Dair Kanun
 • Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğrenci Ödül Ve Disiplin Yönetmeliği
 • Jandarma Meslek
 • Silah Bilgisi
 • Mekanik Nişancılık Eğitimi
 • Yanaşık Düzen Eğitimi
 • Tek Er Muharebe Eğitimi
 • İç Güvenlik Eğitimi
 • Harita Bilgisi
 • İlk Yardım
 • Can Dostu Eğitimi
 • Gece Eğitimi
 • Temel Savaş Beden Eğitimi
 • Kaza Ve Olaylarda Erbaş Ve Erlerin Uymaları Gereken Hususlar
 • Gece Görüş Cihazları Ve Noktalayıcılar
 • Arka Çantası Muhteviyatı Ve Yerleşim Planı
 • Şehitlere Sağlanan Haklar
 • Önemli Numaralar Ve İllerin Plaka Ve Telefon Kodları