KATEGORİLER

Türk Büro Sen İle Yürüttüğümüz Çalışma

1.ASK Yayınları ile Türk Büro-Sen ile Milli Savunma Bakanlığında görevli Personelin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavlarına yönelik kitaplarının hazırlanması, basımı ve dağıtımı anlaşması yapılmıştır.

2.Bu kapsamda; aşağıda belirtilen konulardan oluşan Görevde Yükselme Konu Anlatımlı Soru Bankası Kitabı hazırlanarak teslim edilmiştir.

 • Türkçe Ve Dil Bilgisi
 • İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük
 • Anayasa Hukuku İle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanunu İle Yönetmeliği
 • 926 Sayılı TSK Personel Kanunu
 • 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu İle Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Milli Savunma Bakanlığı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Ulusal Güvenlik
 • Kamu Etik Davranış İlkeleri İle Etik Mevzuatı
 • Halkla İlişkiler
 • 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu
 • 4483 Sayılı Memurların Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun